2022

 

 

Mieszkańcy dokonali wyboru projektów do realizacji w 2022 roku w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap. Głos można było oddać na jedną z dziesięciu zgłoszonych propozycji: cztery dotyczyły realizacji na terenie miejskim, sześć na terenie wiejskim naszej gminy. Łącznie w głosowaniu udział wzięło 1792 mieszkańców Gminy Gołdap.
Projekt, który zdobył najwięcej głosów (590) na terenie miejskim to: „Sportowy Raj”.
Projektem wybranym do realizacji na terenie wiejskim jest „Bezpieczne sołectwo Jabłońskie, Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów” z liczbą 233 głosów.
Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za zgłoszone propozycje oraz mieszkańcom za udział w głosowaniu.
 
- - 


PLATFORMA
BUDŻET OBYWATELSKI 2022

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że weryfikacja zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2022 rok została zakończona.

Prezentujemy listę projektów, z podziałem na projekty do realizacji na terenie miejskim i projekty do realizacji na terenie wiejskim, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2022 rok wpłynęło 13 propozycji, w tym 6 zadań do realizacji na terenie miejskim oraz 7 zadań do realizacji na terenie wiejskim.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji 2 projekty nie zostały zakwalifikowane do głosowania, 1 projekt został wycofany przez wnioskodawcę, do głosowania dopuszczono 10 przedstawionych niżej projektów:                  

Projekty do realizacji na terenie miejskim Gminy Gołdap

 

LP

Tytuł projektu

Krótki opis

Szacunkowy koszt

1.

Wsparcie działań gminy Gołdap
w zakresie kastracji, dokarmiania
i tworzenia schronień dla kotów wolnożyjących.

Projekt zakłada zapewnienie ciągłości działań
w zakresie przeprowadzania zabiegów kastracji
 i dokarmiania kotów bezdomnych (wolnożyjących) oraz tworzenia dla nich schronień na okres zimowy
na terenie gminy Gołdap. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na kontynuację ww. czynności szczególnie
w okresie, gdy środki z budżetu gminy Gołdap
na realizację tego zadania zostaną wyczerpane.

40 250,00 zł

 

2.

Sportowy Raj.

“Sportowy Raj” miałby być zlokalizowany między Halą-Basen OSiR a nowopowstającymi blokami przy ulicy Wojska Polskiego.  Dopełni on infrastrukturę sportową naszego miasta Gołdapi. Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowane będzie
do warunków otoczenia. Takie miejsce ćwiczeń fizycznych i zabaw będzie ciekawą alternatywą spędzenia wolnego czasu. W skład wyposażenia wejdą:

  1. Sportowy labirynt Nature63.
  2. Tor sprawnościowy.
  3. Zestaw sprawnościowy malucha.
  4. Skoczki top hop.
  5. Urządzenia małej architektury (ławki
    i kosze).
  6. Utwardzenie nawierzchni.

100 500,00 zł

 

3.

Projekt i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gołdapi.

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie
i budowa parkingu na około 9 miejsc parkingowych
(w tym parking dla osób niepełnosprawnych)
i połączenie parkingu z bezpiecznym przejściem
na teren SP2 w Gołdapi.

100 500,00 zł

4.

MINI PUMP - tor rowerowy dla dzieci.

Budowa toru przewidziana jest obok istniejącego już pumptracka przy ul. Lipowej. Tor o nawierzchni asfaltowej o prostym dynamicznym ułożeniu, łatwym
do pokonania, idealnym do nauki pierwszych kroków. Długość około 50 mb. Powierzchnia minimalna to około 20 X 30 m. Tory dla dzieci skierowane
są do najmłodszych użytkowników rowerowych,
w tym również popularnych biegówek. Odnajdą się
tu świetnie również rolki, deskorolki oraz hulajnogi. Obiekty zaprojektowane są w sposób taki,
aby umożliwiały bezpieczną jazdę.

100 500,00 zł

 

 

Projekty do realizacji na terenie wiejskim Gminy Gołdap

 

LP

Tytuł projektu

Krótki opis

Szacunkowy koszt

1.

Doposażeniu placu zabaw dla dzieci + siłownia napowietrzna dla dorosłych
w Kośmidrach. 

Doposażenie placu zabaw (zmodernizowanego
 i powiększonego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kośmidry) w zestaw sprawnościowo ruchowy dla dzieci. Dodatkowo stworzenie siłowni napowietrznej dla opiekunów i rodziców dzieci korzystających z placu zabaw oraz dla młodzieży
i seniorów, składającej się z trzech oddzielnych urządzeń siłowych. 

49 500,00 zł 

2.

Modernizacja placów zabaw w sołectwie Babki. 

Projekt zakłada zakup i montaż na placach zabaw
w miejscowości Babki i Żelazki zjeżdżalni linowych typu tyrolka, elementów siłowni zewnętrznych
i elementów dla najmłodszych. Realizacja projektu dopełni i uzupełni place zabaw w sposób znaczący
oraz zwiększa atrakcyjność obecnych placów zabaw. 

  

49 218,00 zł

  

3.

Budowa parkingu

w Grabowie. 

Projekt zakłada wykonanie parkingu utwardzonego
na miejsca postojowe samochodów osobowych. Budowa 8 miejsc parkingowych + jedno
dla niepełnosprawnych planowana jest przy blokach
w Grabowie.

49 500,00 zł

4.

Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci
i młodzieży.

Projekt modernizacji boiska dla dzieci i młodzieży
ze wsi Wilkasy dotyczy wykonania wymiany nawierzchni na placu zabaw z tradycyjnej na tego typu obiektach na nawierzchnię z płyt gumowych. Istniejące boisko o powierzchni 0,1774 ha jest miejscem wspólnym dla dzieci i młodzieży. W skład boiska wiejskiego wchodzi część sportowa tj. boisko do gry w piłkę, plac zabaw, altana
i mini siłownie na powietrzu.

48 400,00 zł

5.

Zakup oraz montaż lamp solarnych.

Zakup wraz z montażem 6 sztuk lamp solarnych
w Konikowie. Dzięki postawieniu lamp na w/w działkach ulegnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, sołectwa oraz odwiedzających turystów.

49 500,00 zł

6.

Bezpieczne sołectwo

Jabłońskie, Włosty
i Rostek ze stacją naprawy rowerów. 

Projekt zakłada zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego oraz umieszczenie samoobsługowej stacji naprawy rowerów dla poprawy bezpieczeństwa oraz promocji zdrowego stylu życia. 

49 500,00 zł

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie z pomysłodawcami związane z prezentacją projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2022 rok odbędzie się 1 grudnia 2021 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Prezentacja będzie transmitowana na portalu społecznościowym Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.facebook.com/UMwGoldapi.

 

GŁOSOWANIE

Głosowanie będzie trwało od 6 grudnia do 14 grudnia 2021 roku.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Gminy Gołdap bez względu na wiek.

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego z 10 zgłoszonych projektów.

Głosować można elektronicznie lub papierowo.

  1. W formie elektronicznej można oddać głos za pośrednictwem strony goldap.pl poprzez platformę ,,Budżet Obywatelski".  
  2. W formie papierowej można oddać głos osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przez wypełnienie na miejscu karty do głosowania otrzymanej w Punkcie Obsługi Mieszkańca, której wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektów dopuszczonych do głosowania dostępne są na platformie Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap  www.goldap.budzet-obywatelski.org.