Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI
19-500 GOŁDAP
PLAC ZWYCIĘSTWA 14
TELEFON: (87) 615 60 00
FAX: (87) 615 08 00
Strona internetowa: www.goldap.pl
e-mail: pom@goldap.pl
 

Godziny urzędowania

Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:15 - 15:15

Wpłaty wszystkich podatków oraz innych należności na nr konta:

38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Wadia do wszystkich przetargów prowadzonych przez Urząd Miejski na nr konta:

89 1020 4724 0000 3602 0007 6463

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty za śmieci) na nr konta:

87 1020 4724 0000 3002 0091 3418

 

STRAŻ MIEJSKA
e-mail: straz.miejska@goldap.pl
615 03 00, 615 60 27

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
e-mail: gzr@goldap.pl
606 942 899

OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
e-mail: katarzyna.krusznis@goldap.pl
87 615 60 68

RODO

Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi,
kontakt: tel. 697 616 194, e-mail: iod@goldap.pl

WYDZIAŁY ORAZ TELEFONY

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, organizator zawiadamia jedną z wymienionych form:
- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap;
- na adres e-mail: gzr@goldap.pl;
- telefonicznie - nr tel. 87 615 60 60, 606 942 899;
- za pomocą faksu - nr 87 615 08 00
- bądź ustnie do protokołu, pracownikowi d.s ZK i OC.