Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego

Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości uzdrowiskowej Gołdap. Działki objęte realizacją inwestycji graniczą z

Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości uzdrowiskowej Gołdap.

Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Gmina Gołdap pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego na rozwój potencj

Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzenia się choroby zakaźnej COVID-19

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Projekt obejmuje pomocą 63 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz 9 pracowników Ośrodka P

Garncarska Wioska

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 25 os. (15K,10M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem s

Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 45 os. (35K,10M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem s

Publiczny internet w Gminie Gołdap

Źródło dofinansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa Opis Projektu         Uruchomienie oraz zapewnienie stabilnego funkcjonowania punktów dostępowych w technologii Wi-Fi na terenie Gminy, mające na celu wyeliminowanie różnic w mo

Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Przedmiotowy Projekt polegał będzie na informatyzacji Urzędu Miasta w Gołdapi wraz z wdrożeniem e-usług jakie b

J@ w internecie

J@ w internecie

Źródło dofinansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa Opis Projektu         Gmina Gołdap, dzięki otrzymanemu z Fundacji Legalna Kultura grantowi, realizuje projekt &bd

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotycząc

Dobry start - lepsze jutro

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Założeniem projektu jest działanie kompleksowe i trwałe, dlatego wsparciem zostaną objęci uczniowie, nauczyciel

Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość.

Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość.

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przed

Parki Przyjaźni 2

Parki Przyjaźni 2

Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Opis Projektu         Gołdapskie tężnie to od niedawna idealne miejsce wypoczynku nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Tuż obok nich pows

Adaptacja i Wyposażenie Budynku Gospodarczego na Pracownię Garncarską

Adaptacja i Wyposażenie Budynku Gospodarczego na Pracownię Garncarską

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         ADAPATCJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA PRACOWNIĘ GARNCARSKĄ Lokalizacja inwestycji: teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         W skład Zespołu Szkół w Grabowie wchodzą: – Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie, – Sa

Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Projekt obejmuje termomodernizację obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) położonego przy ul. Jaćwieskiej 9

Uzupełnienie Zabudowy i Wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi

Uzupełnienie Zabudowy i Wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Uzupełnienie zabudowy, modernizacja części istniejącej i doposażenie Domu Kultury w Gołdapi (Gołdap, ul. Krót

Urządzenie Nabrzeża Jeziora Gołdap

Urządzenie Nabrzeża Jeziora Gołdap

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Lok. inwestycji: plaża miejska nad brzegiem jeziora Gołdap- teren Ośrodka Wypoczynk. Słoneczny Zakątek (Gołdap. ul. S

Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap

Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Realizacja inwestycji obejmuje następ. działania w ramach projektu: 1. Zamknięcie pętli kinezyterapeut. wokół s

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi

Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Opis Projektu         Modernizacja energetyczna 2 budynków Gminy Gołdap: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Miko

strony 1 2