2020


PLATFORMA GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI 2020

 

 

- -

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2020.

Projektem, który zdobył najwięcej głosów na terenie miejskim jest „Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack”, 606 osób oddało głos właśnie na ten projekt.
Projektem wybranym na teren wiejski jest „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki” z liczbą 113 głosów.
Mieszkańcy dokonali wyboru spośród 8 zgłoszonych projektów. Łącznie w głosowaniu udział wzięło 1757 mieszkańców Gminy Gołdap. 97% oddanych głosów, to głosujący przez internet. Zagłosowało więcej kobiet niż mężczyzn (56% - kobiety, a 44% - mężczyźni). Najczęściej głosowały osoby w wieku pomiędzy 30 a 45 rokiem życia.

- -

Do budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap w edycji na 2020 rok mieszkańcy zgłosili osiem projektów. Wszystkie pomyślnie przeszły weryfikację. Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi propozycjami.


Zgłoszono sześć projektów do realizacji na terenie miejskim gminy:

  1. Aktywne przejścia dla pieszych D-6 z wykorzystaniem paneli słonecznych.
  2. Projekt i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.
  3. Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack.
  4. Lekarze specjaliści dla Gołdapian.
  5. Międzynarodowy amatorski turniej bokserski oraz koncert.
  6. Bezpieczne przejścia dla pieszych - BEZPIECZNY BO WIDOCZNY

Zgłoszono dwa projekty do realizacji na terenie wiejskim gminy:

  1. Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki.
  2. Dla większych i mniejszych - zwiększanie atrakcyjności sołectw: Skocze, Kozaki, Górne, Galwiecie.

Głosować można elektronicznie lub papierowo.

W formie elektronicznej głos można oddać poprzez platformę:

HTTPS://GOLDAP.BUDZET-OBYWATELSKI.ORG/

 

W formie papierowej można oddać głos osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi poprzez wypełnienie na miejscu dostępnej karty do głosowania.


Głosowanie odbywa się poprzez wybrane jednego projektu do realizacji. Uprawniony mieszkaniec, niezależnie od formy głosowania może zagłosować tylko jeden raz.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Gminy Gołdap.


 

Uwaga głosujemy w terminie: od 10 do 17 lutego!


6 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, podczas którego projektodawcy zaprezentują zgłoszone pomysły.

 

Projekty prezentujemy na stronie internetowej:

HTTPS://GOLDAP.BUDZET-OBYWATELSKI.ORG/

 

- -

10 lutego zaczynamy głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2020 rok. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Gminy Gołdap. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego nie ma ograniczeń wiekowych. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego z ośmiu zgłoszonych projektów. Głosować można elektronicznie lub papierowo. W formie elektronicznej można oddać głos za pośrednictwem strony goldap.pl poprzez platformę ,,Budżet Obywatelski". W formie papierowej można oddać głos osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przez wypełnienie na miejscu dostępnej karty do głosowania. Głosowanie potrwa do 17 lutego.

- - 

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK!

Od Ciebie i innych mieszkańców zależy, co chcecie zrobić w swoim otoczeniu, co jest najważniejsze i najpilniejsze. Może właśnie dzięki Tobie Gołdap zyska piękny zakątek z zielenią, nowe ławki, lepsze oświetlenie. A może chcesz budowy nowego placu zabaw lub organizacji ciekawego wydarzenia?
Opisz swój pomysł, wyceń go, zbierz poparcie i złóż projekt!
 

Kto może zgłaszać propozycje?

• propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy Gołdap,
• do formularza zgłoszenia wnioskujący dołącza listę poparcia do projektu, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap.
Uwaga! Projekt zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępny, a w przypadku projektów inwestycyjnych – realizowany na terenie lub obiekcie będącym we władaniu gminy Gołdap.
 

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.goldap.pl w zakładce ,,Budżet Obywatelski” oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Wypełnione formularze zgłoszenia należy składać od 29 listopada 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.:
a) listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, z adnotacją na kopercie ,,Budżet Obywatelski”,
b) osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 
c) mailowo na adres: pom@goldap.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.goldap.pl oraz do kontaktu z Wydziałem Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Informacji udziela Pani Urszula Glińska – tel. 87 615 60 63, email: urszula.glinska@goldap.pl.