Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

 

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 został uruchomiony, punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Gołdap aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu. Utworzenie Punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Gminą Gołdap.

 

W punkcie obsługiwanym przez pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, można uzyskać informacje o zasadach programu, skonsultować wniosek o dofinansowanie lub płatność, uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz pozostałych dokumentów, złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Olsztynie gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie przyjmował interesantów w godzinach:
- poniedziałek, 11:00-16:00;

- czwartek, 8:00-13:00.

Z punktu mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Gołdap, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty. W celu uzyskania informacji o programie oraz w celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 690 966 949 lub 87 615 60 23.

 

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego są wydawane dla mieszkańców miasta i gminy Gołdap, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9.

Szczegóły programu oraz regulamin znajdą, także Państwo pod adresem:  https://czystepowietrze.gov.pl/.

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Gołdap realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”:

Stan na dzień 29.09.2023:

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 514

liczba zawartych umów o dofinansowanie – 450

liczba zakończonych przedsięwzięć - 228

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 6 142 394,05 zł

 

Przydatne linki:

KALKULATOR DOTACJI

Kalkulator dotacji -Program Czyste Powietrze

 (https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/)

KALKULATOR GRUBOŚCI IZOLACJI

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków

 ( https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/)

CZYSTE URZĄDZENIA

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

(https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/)

 

Ulotka informacyjna dostępna jest do pobrania poniżej: