Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018

Dofinansowanie na kształcenie młodocianych pracowników.

Źródło dofinansowania Dofinansowano ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Lata realizacji 2022 Wartość dofinansowania 121 353,22 zł Całkowita wartość  121 353,22 zł Opis Projektu  &

Budowa, przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi

Źródło dofinansowania Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lata realizacji 2022 Wartość wydatków kwalifikowalnych 1 160 000,00 zł Wartość dofinansowania 590 370,50 zł Całkowita wartość inwestycji 1 160 000,00

Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry

Źródło dofinansowania Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Lata realizacji 2021 Wartość wydatków kwalifikowalnych 2 043 834,41 zł Wartość dofinansowania 1 021 917,21 z

Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi.

Źródło dofinansowania Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Lata realizacji 2020 Wartość wydatków kwalifikowalnych 2 014 538,76 zł Wartość dofinansowania 988 632,50 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie

Źródło dofinansowania Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Lata realizacji 2020 - 2021 Wartość wydatków kwalifikowalnych 2 043 834,41&

Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)   Wydatkowanie FIL: 130 000 zł   RFIL wykonane: 130 000 zł  

Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem

Nazwa zadania inwestycyjnego:  Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem   Wydatkowanie FIL: 3500 zł 163 931,93 zł 625,8 zł   RFIL wykonane: 168 057,73 zł

Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I

Nazwa zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I   Wydatkowanie FIL: 67 209,89 zł 20 000 zł 1906,5 zł 673,55 zł   RFIL wykonane: 89 789,94 zł

Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89

Nazwa zadania inwestycyjnego:  Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89   Wydadkowanie FIL: 673,55 zł 48 999,44 zł    RFIL wykonane: 49 672,99 zł

Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)

Nazwa zadania inwestycyjnego:  Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)   Wydatkowanie FIL: 13 530 zł   RFIL wykonane: 13 530 zł

Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)

Nazwa zadania inwestycyjnego:  Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)   Wydatkowanie FIL: 24 711,95 zł 625,8 zł   RFIL wykonane: 25 337,75 zł

Droga dojazdowa między ul. Matejki i ul. Partyzantów

Nazwa zadania inwestycyjnego:  Droga dojazdowa między ul. Matejki i ul. Partyzantów   Wydatkowanie FIL:  23 185,45 zł 625,8 zł   RFIL wykonane: 23 811,25 zł

Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki

Nazwa zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki   Wydatkowanie FIL:  821 598,54 zł   RFIL wykonane: 821 598,54 zł