Zabudowa Mieszkaniowa

Poniżej link dla osób zainteresowanych:

http://bip.goldap.pl/pl/1245/13568/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-kwartalu-miasta-goldap-ograniczonego-ulicami-warszawska-i-wilenska-oraz-ogrodami-dzialkowymi-przyszlosc-zatwierdzony-uchwala-nr-xlii-228-2-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-3-kwietnia-22r-.html

 

Poniżej link do prawa lokalnego:

http://bip.goldap.pl/pl/1245/13565/uchwala-nr-vii-44-215-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-29-kwietnia-215-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-kwartalu-miasta-goldap-polozonego-nad-jeziorem-goldap-ograniczonego-linia-brzegowa-jeziora-goldap-prawym-brzegiem-rzeki-goldapy-poludniowa-granica-dzialki-nr-1898-8-polnocna-granica-dzialki-nr-386-zachodnia-granica-dzialek-oznaczonych-nr-geodezyjnymi-28-2-28-1-328-nieczynne-torowisko-polnocno-zachodnia-granica-dzialki-nr-1978-poludniowa-granica-dzialki-nr-1985-do-linii-brzegowej-jeziora-goldap-.html