Inwestuj w SSSE Podstrefa Gołdap

http://bip.goldap.pl/pl/1245/13555/mpzp-suwalskiej-specjalnej-strefy-ekonomicznej-podstrefy-goldap.html