Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi

​ Źródło dofinansowania Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dostępny samorząd – granty) Lata realizacji 2022 - 2023 Wartość dofinansowania 93 000,00 zł Całkowita wartość inwestycji