Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi

Źródło dofinansowania Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021 Wartość dofinansowania 6 514 930,22 zł Całkowita wartość inwestycji 6 857 821,28 zł Opis Projektu    &nb