Rada Miejska

Rada Miejska 2018-2023

Wojciech Hołdyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Józef Wawrzyn – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Zbigniew Jan Mieruński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz, Marian Chmielewski, Teresa Dzienis, Zdzisław Janczuk, Zbigniew Makarewicz, Marian Mioduszewski, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Monika Marta Wałejko, Krystyna Sadowska, Andrzej Tobolski.

.