W 2022 r. Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W 2022 r. Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Gołdap kontynuuje akcję usuwania azbestu, zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” i w 2022 r. pozyskała środki na realizację zadania z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu

Zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap w 2023 r.

Informujemy, że w 2023 roku Gmina Gołdap ponownie podjęła się zwalczania barszczy kaukaskich na gruntach gminnych. Gmina Gołdap podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn.: „Zwalczanie barszczy