Pasowanie pierwszoklasistów w SP1

Pasowanie pierwszoklasistów w SP1

11 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci z klas pierwszych do grona uczniów.  Najpierw pierwszaki popisały się wiedzą na temat ojczyzny, obowiązków i zachowania w szkole oraz w drodze

Bezpłatny przewóz osób do lokali wyborczych

Bezpłatny przewóz osób do lokali wyborczych

Bezpłatny przewóz osób do lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Transport oraz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.  Zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 styc

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Burmistrz Gołdapi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Wszelkie informacje o konkursie oraz wymagane dokumenty zamieszczamy w załącznikach poniżej.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

Burmistrz Gołdapi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi. Wszelkie informacje o konkursie oraz wymagane dokumenty zamieszczamy w załącznikach poniżej.

Zarządzenie nr 2069/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 października w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Zarządzenie nr 2069/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 października w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

ZARZĄDZENIE NR 2069/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poż

Obchody 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Obchody 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Rok 2023 jest rokiem szczególnym dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, 55 lat temu pierwsi uczniowie przekroczyli mury placówki.   Dziś (9.10) z okazji pięknego jubileuszu 55-lecia szkoły, który zbiegł się z o

Poznaliśmy wyniki 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

Poznaliśmy wyniki 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

Blisko 9 milionów złotych dofinansowania trafi do Gminy Gołdap na zadania: - „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Wolności." - dofinansowanie w kwocie 1 734 557,50 zł. - „Dokończenie bu

Pożegnanie lata w SP5

Pożegnanie lata w SP5

Dziś (9.10) o godz. 10:00 rozpoczęło się pożegnanie lata zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Wydarzenie miała przyjemność otworzyć Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Magdalena Łabanowska. Na uczniów szkoły czekały gry

Gołdap Fight Night Boxing Tournament za nami!

Gołdap Fight Night Boxing Tournament za nami!

W sobotę (7 października) w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi odbyła się ósma edycja #GFN organizowana przez MUKS Husaria Gołdap. Walka wieczoru odbyła się o puchar Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto. Oficjalna karta walk obfitowała w 13 pojedynków, w któ

Harmonogram przewozu osób do lokali wyborczych

Harmonogram przewozu osób do lokali wyborczych

W załączniku przekazujemy harmonogramy przewozu osób do lokali wyborczych.

Dobiega końca budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap

Dobiega końca budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap

Dobiega końca budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap. W ramach projektu "Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego" powstał oświetlony ciąg pieszo – rowerowy wzd

Zajęcia edukacyjne, Wybieramy super-surowiec udowodniły siłę i potęgę drzew!

Wybierając się do lasu, idziemy na spotkanie przede wszystkim z drzewami. Ale większość z nas nie myśli na co dzień, ile im zawdzięczamy… Uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie mogli się o tym przekonać podczas bardzo ciekawych zajęć otwartych,

Gołdapscy seniorzy pożegnali dziś lato

Gołdapscy seniorzy pożegnali dziś lato

  Zgodnie z wieloletnią tradycją, 30 września Członkowie gołdapskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się, by wspólnie pożegnać lato. Stoły jak zwykle uginały się od smakołyków, a nad ogniskiem możn

Trwa realizacja projektu

Trwa realizacja projektu "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury"

Do Biblioteka Publiczna w Gołdapi już dotarły regały biblioteczne i sprzęt wystawienniczy. Na potrzeby Domu Kultury w Gołdapi doposażona zostanie pracownia ceramiczna i fotograficzna oraz zakupiony zostanie sprzęt do organizacji imprez plenerowych. Trwają procedury przetargowe, czekamy n

Gołdap Fight Night

Gołdap Fight Night

Już 7 października Husaria Gołdap zaprasza na kolejną edycję GALI GFN. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Burmistrz Gołdapi. Nie może Was tam zabraknąć!

Informacja dot. „ptasiej grypy”

Informacja dot. „ptasiej grypy”

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno – zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń wysoce zjadliwej grypy ptaków, groźnej choroby pustoszącej stada drobiu informuję o konieczności zgłaszania powiatowemu lekarzowi

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/2, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/2, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.35.2022 Gołdap, dnia 27.09.2023 r. BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 14.06.2023 r.) (II przetarg odbył się dnia 29.08.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznacz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/9, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/9, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.10.2023 Gołdap, dnia 27.09.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 15.06.2023 r.) (II przetarg odbył się dnia 30.08.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z dzia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7/3, 8/3 i 60/4 o łącznej pow. 0,4417 ha, położonych w miejscowości Juchnajcie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7/3, 8/3 i 60/4 o łącznej pow. 0,4417 ha, położonych w miejscowości Juchnajcie

GPO.6840.16.2023 Gołdap, dnia 25.09.2023 r.   BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7/3, 8/3 i 60/4 o łącznej powierzchni 0,4417 ha, poł

strony 1 2 3 4 5 6 7