Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Gołdap

Cele:

 • Popularyzacja „Królewskiej gry” w środowisku lokalnym Gminy Gołdap.
 • Wyłonienie najlepszych szachistów z uczniów szkół podstawowych w poszczególnych grupach wiekowych.
 • Zagospodarowanie wolnego czasu.

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
 • Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie

Miejsce i termin rozgrywek:

 • Miejscem rozgrywek turnieju szachowego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi ul. 1 Maja 25
 • Przewidziany termin turnieju to 17.06.23r.
 • Początek rozgrywek o godzinie 10.00, zakończenie około godziny 13.00 – 14.00
 • Obecność zawodników o godz. 9 celem potwierdzenia uczestnictwa w turnieju.

Uczestnicy:

 • W rozgrywkach mogą uczestniczyć uczniowie  szkół podstawowych z gminy Gołdap.
 • Zgłoszenia do zawodów przesyłać drogą elektroniczną e-mail do organizatora: maniekm888@wp.pl
 • Ostateczny termin zgłoszenia upływa 10.06.23r.
 • Zgłoszenie uczestnictwa przesyłają szkoły lub rodzice (opiekunowie) ucznia.
 • Turniej przewidziany jest na 20 osób w każdej z grup wiekowych, dlatego też   o uczestnictwie ucznia w turnieju  zdecyduje kolejność zgłoszeń.

System rozgrywek:

 • Zawody zostaną rozegrane w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund.
 • Prowadzona będzie punktacja indywidualna dla uczestników turnieju w poszczególnych grupach wiekowych.

Tempo i przepisy gry:

 • Tempo gry – P10 lub P15  minut na partię dla każdego zawodnika turnieju, (w zależności od ilości zawodników, o tym zdecydują organizatorzy rozgrywek po zapoznaniu się z ilością zawodników).
 • W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZ Szach. z 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Grupy wiekowe

 • klasy 0-III szkoły podstawowej
 • klasy IV- VIII szkoły podstawowej

Punktacja i ocena wyników:

 • w każdej z grup będą prowadzone oddzielne klasyfikacje.
 • wygrana - 1p
 • remis -  0,5 p
 • przegrana – 0p
 • o kolejności w grupie decyduje suma zdobytych w grze punktów.

 

Sprawy ogólne:

 • Opiekę nad dziećmi w trakcie zawodów zapewniają opiekunowie grup lub rodzice, w sali której będą toczyły się rozgrywki opiekę nad  zawodnikami sprawują organizatorzy oraz sędzia zawodów.
 • Na zakończenie rozgrywek przewidziane są nagrody dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych.
 • Kontakt z organizatorami 

                                           Marcin Mościński tel 664 491 926

                                           Lech Wronowski   tel. 504 450 974