Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z dziećmi.
Dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi nie są obce nowe technologie. Na co dzień mają do czynienia z kodowaniem, programowaniem i prezentacjami multimedialnymi. W naszym przedszkolu korzystamy z urządzeń multimedialnych, które uatrakcyjniają zajęcia, wspomagają koncentrację uwagi i logiczne myślenie. Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne możemy wyzwalać wszechstronną aktywność dzieci, pobudzać ich zainteresowania, wpierać twórczą postawę oraz wspomagać ich rozwój.
Anna Skiba
Marlena Krzyżanowska
Anna Paszczyńska