Aktualności

Piątek, 29 kwietnia 2022

Światowy Dzień Książki w Przedszkolu

W ramach Światowego Dnia Książki dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi, z grupy 4-latków B wybrały się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej, natomiast z grupy 3-4-latków C do pobliskiej księgarni. Celem wycieczki było poznanie miejsc,
w których możemy obcować z książką i rozwijać zainteresowania czytelnicze. Przedszkolaki w tym dniu, zapoznały się z zasadami korzystania z książek. Dzieciom zostały przybliżone terminy takie jak: pisarz, wydawca, redaktor, korektor, ilustrator, drukarz, introligator, księgarz, bibliotekarz oraz czytelnik. Dowiedziały się także, jaką drogę musi przebyć książka, aby mogła trafić do czytelnika. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały bajek czytanych przez Panie, a także przeglądały ilustracje w wybranych przez siebie książeczkach, odkładając je potem na wyznaczone miejsce. Na zakończenie dzieci podziękowały Paniom za poświęcony czas i wręczyły drobny upominek. Milusińscy również otrzymali niespodziankę.
Anna Paszczyńska
Marta Zajkowska
Marlena Krzyżanowska